Artikkel til Fokus

Vårt fagblad trenger artikler fra glødende forebyggere, forskere, kompetansesentre og engasjerte SLT-koordinatorer! Grip muligheten til å dele tiltak, tanker fra din arbeidshverdag eller forskning! Skriv mellom 500-2000 ord, send med bilde av artikkelforfatter!

Frist levering av artikkel til neste utgave av FOKUS er 5. februar 2019. Artikkel sendes fokus@pkforum.no