Artikkel til Fokus

Vårt fagblad trenger artikler fra glødende forebyggere, forskere, kompetansesentre og engasjerte SLT-koordinatorer! Grip muligheten til å dele tiltak, tanker fra din arbeidshverdag eller forskning! Skriv mellom 500-2000 ord, send med bilde av artikkelforfatter!

Frist innen 1. oktober til fokus@pkforum.no