PKF-konferansen

PKF-konferansen 2019

Politiets kriminalitetsforebyggede forum arrangerer årlig PKF-konferansen som er den største nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

PKF-konferansen 2019 blir arrangert 12 – 13. mars 2019. Sted: Thon hotel airport, Gardermoen, hold av dato!

Arbeidet med å planlegge konferansen er igang. PKF-styret har nedsatt egen konferansegruppe hvor også representanter fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Politidirektoratet er invitert med.  Vi vil gjerne ha innspill fra våre medlemmer.