PKF-konferansen 2019 – hold av dato!

PKF-konferansen 2019

Politiets kriminalitetsforebyggede forum arrangerer årlig PKF-konferansen som er den største nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

PKF-konferansen 2019 blir arrangert 12 – 13. mars 2019. Sted: Thon hotel airport, Gardermoen, hold av dato!

PKF-styret ønsker politi fra ulike funksjoner og nivåer, SLT-koordinatorer og andre kriminalitetsforebyggere velkommen.  Dette er stedet for å møtes på tvers for å løfte det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

PKF-medlemmer med betalt medlemskontingent får konferanseavgiften til redusert pris.

Arbeidet med å planlegge konferansen er igang. PKF-styret har nedsatt egen konferansegruppe hvor også representanter fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging deltar. Konferansen har begrensede plasser. Vær tidlig ute.

Påmelding åpner i januar.