Program PKF-konferansen 2020

1 

 PKF-konferansen 2020  “I forkant av kriminaliteten”

Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

10.-11.mars 2020, Thon Hotel Airport, Gardermoen.

Konferansen åpner 10.mars kl 10.00.og avsluttes 11. mars kl 14.00

Årets temabolker:

  • I forkant eller på hæla?

Justis-og beredskapsdepartementet ved statssekretær Kristoffer Sivertsen har tema forkant av kriminaliteten. DIFI ved prosjektleder Vivi Lassen og seniorrådgiver Oddbjørg Bakli vil presentere resultater fra samarbeid mellom politiet og kommunesektoren, hva sier følgeevalueringen av nærpolitireformen så langt?

  • Tale eller tie?

Kommuneadvokat Camilla Selman i Bærum kommune og politiadvokat Kai Spurkland ved Oslo politidistrikt vil dele sin kunnskap om taushetsplikt, opplysningsplikt, avvergingsplikt – hva er hva?  Hvordan samhandle i lys av taushetsplikt vil bli presentert av SLT-koordinator Yngvild Grummedal i Søgne, politikontakt Terje Erklev, Agder PD og  psykologspesialist Marius Peersen fra Barneverntjenesten for Kristiansand regionen.

  • Traume, hva ser vi – hva gjør vi?

Den anerkjente professoren og spesialist i klinisk psykologi Dag Ø. Nordanger fra RVTS Vest vil dele kunnskap om hvordan møte barn og unge med utviklingstraumer.

  • Sammen om forebygging

Politidirektoratet ved Kristin Elnæs, seksjonsleder, seksjon for forebygging og etteretning vil holde innlegg om samarbeid mellom politi – kommune, hvordan få det til? SLT-koordinator Ida Eliseussen fra Nes kommune og politikontakt Gunnar Fosseid i Øst PD har tema SLT + politikontakt = sant.

  • Forebygging av hatkriminalitet og radikalisering

Politiets sikkerhetstjeneste ved strategisk analytiker Siv Thomassen vil snakke om hva kan skape et ekstremt hat? Forskerne Ingvild Gjelsvik og Randi Solhjell fra Politihøgskolen og C-REX vil dele fra et større pågående forskningsprosjekt. De skal snakke om tverretatlig innsats og forebygging av radikalisering i Norden og Norge. Politioverbetjentene Urfan Ahmed og Masood Fazal fra enhet Øst, Oslo PD vil dele sine erfaringer om møte med flerkulturelle ungdommer.

  • Magisk kommuniksjon

Tidligere politimann og  kjent ekspert på kroppsspråk Vidar Hansen vil ha et engasjerende innlegg om magisk kommunikasjon.

PKF-konferansen er en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk.

PKF ønsker spesielt SLT-koordinatorer og kriminalitetsforebyggere i kommuner og politi, politiledere fra alle nivåer og fagområder, politikontakter, radikaliseringskontakter, mangfoldskontakter og nettpatruljer velkommen.

Vi minner om at betalt medlemskap i PKF gir redusert pris på konferansen. Medlem betaler 2 950 kr for konferansen, overnatting, lunsj to dager og festmiddag. Ikke medlem 5 000 kr. Det er begrenset med plasser, vær tidlig ute med påmelding!

Programmet for PKF-konferansen er utarbeidet  i samarbeid med Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Påmelding PKF-konferansen Meld deg på HER

PKF-årsmøte 2020 Politiets kriminalitetsforebyggende forum avholder årsmøte 10. mars 2020 på ettermiddagen, etter første konferansedag. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen!

Vi  sees på Gardermoen 10.-11-mars 2020.