Forslag til PKF-styremedlem ønskes!

Politiets kriminalitetsforebyggende forum har årsmøte 10. mars 2020.

PKF ønsker forslag til nytt styremedlem til årsmøtet 10. mars. Sted: Thon hotel airport Gardermoen.

PKF-styret skal bestå av medlemmer som arbeider som politi eller SLT-koordinator med glødende interesse og erfaring innen kriminalitetsforebyggende arbeid.

Det å være styremedlem i en frivillig nasjonal interesse organisasjon krever et brennende engasjement, må verdsette team-arbeid og ansvarlighet, inneha gode samarbeidsevner, godt humør og høy arbeidskapasitet.

PKF-styret arbeider etter vedtatt handlingsplan i en to års periode. Styret har ansvar for styrearbeid og flere driftsoppgaver som planlegging og gjennomføring av PKF-konferansen årlig, redaksjonell drift av fagbladet FOKUS som innebærer blant annet å levere artikler fire ganger i året, administrere nettside og sosiale media. Kontakt med våre medlemmer. Delta på styremøter og arbeidsmøter. Siden PKF ikke har et lønnet sekretæriat vil alle styremedlemmer har ulike oppgaver og ansvar som må gjennomføres i fritiden.

Vi ønsker forslag fra nord til sør som sendes til leder@pkforum.no innen 20.januar.

Valgkomiteen vil vurdere innkommende forslag.

Velkommen på årsmøtet 10. mars 2020 klokken 16.30. Thon hotel airport, Gardermoen.