PKF-konferansen 2020 – AVLYSES!

PKF-konferansen avlyst på grunn av Coronasituasjonen.

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) har vurdert situasjonen gjennom dagen, og forholdt seg til både Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Ullensaker kommune sine anbefalinger.


For å unngå smitte, vektlegger Kommuneoverlegen i Ullensaker Kommune følgende når han anbefaler at et arrangement ikke skal gjennomføres.

  • Over 1000 personer/deltakere.
  • Tilreisende fra mange steder i landet (evt. utlandet).
  • Deltakere som er tett på hverandre.
  • Manglende muligheter for gode hygieniske forhold/tiltak.

Flere av deltagerne på konferansen har funksjoner som vil være viktige i tiden fremover, og med det har PKF-styret besluttet å avlyse konferansen på Thon hotel airport, Ullensaker kommune.

Vi beklager denne ulempen dette medfører for den enkelte, men vi har et felles ansvar for å redusere smitterisikoen i befolkningen.

Det vil komme ytterligere informasjon på vår nettside i løpet av 10.03.2019.

Med vennlig hilsen

Styret i PKF