PKF-konferansen avlyst 10.-11. mars

Mandag 09. mars besluttet styret i Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) å avlyse årets konferanse på Thon hotel airport, Gardermoen.

Avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av kommuneoverlegen i Ullensaker sin anbefaling om å ikke gjennomføre arrangementer med deltagere fra hele landet. Det ble innhentet informasjon fra Folkehelseinstituttet og styret mottok klare retningslinjer fra politidirektoratet.

Som en frivillig interesse organisasjon er denne spesielle situasjonen svært krevende. Politiets kriminalitetsforebyggende forum sitt styre beklager på det sterkeste at årets konferanse måtte avlyses. Styret beklager også at avlysningen kom dagen før konferansestart.

PKF-konferansen var fulltegnet med deltagere fra hele landet. Noe styret og programkomiteen opplever som en positiv tilbakemelding på programmet. Styret setter stor pris på engasjementet knyttet til konferansen, og for det kriminalitetsforebyggende arbeidet PKF står for.

Styret i Politiets kriminalitetsforebyggende forum er svært lei oss for de eventuelle ulemper avlysningen har medført for foredragsholdere og dere som var påmeldt.

Deltagere som har spørsmål angående refusjon av deltageravgift kan ta kontakt på styret@pkforum.no.

Vi har et felles forebyggende ansvar for å redusere korona smitterisikoen i befolkningen.

Med vennlig hilsen

PKF-styret