Påmelding stengt PKF digitale konferanse 2021

SAMMEN OM FOREBYGGING – 9. MARS 2021

Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere. I år blir det digital konferanse, med tema “Sammen om forebygging

Tid: 9. mars 2021, kl 09.00 til kl 14.00. Konferansen er gratis for våre PKF-medlemmer.

PÅMELDING ER STENGT! Påmelding HER

Du mottar link noen dager før konferansen på din mailadresse.

Årets temabolker på PKF digitale konferanse:

  • I forkant
  • Lokalt samarbeid i praksis
  • Møte med hat og mistillit

Politidirektoratet vil presentere tema i forkant av kriminaliteten, forebygging som politiets hovedstrategi. Politikontakt fra Øst politidistrikt og SLT-koordinator fra Nordre Follo kommune vil ha innlegg om å benytte hverandre til forebygging av ungdomskriminalitet. Oslo politidistrikt øst vil dele praksis om muligheter og dilemmaer i relasjonsarbeid med ungdom. Den kjente Marco Elsafadi, leder for stiftelsen UNIFY holder foredrag med overskrift “Jeg er her med deg fordi jeg vil”.

Den anerkjente politiadvokaten Kai Spurkland vil holde foredrag om grensegangen mellom hatprat og ytringsfrihet. Oslo politidistrikt, enhet Øst vil snakke om møte med flerkulturelle ungdom.

PKF-konferansen er årlig en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk. I år gjennomfører vi konferansen på en digital plattform. Dette gir mulighet for at flere kan delta. Vi håper dere kan samles digitalt sammen med oss fra nord til sør! PKF ønsker spesielt SLT-koordinatorer og kriminalitetsforebyggere i kommuner og politi, politiledere fra alle nivåer og fagområder, politikontakter, radikaliseringskontakter, mangfoldskontakter, nettpatruljer og andre forebyggere velkommen til den digitale PKF-konferansen.

Gleder oss til at vi møtes digitalt sammen om forebygging!

PKF samarbeider med Konfliktrådet om årets konferanse.