PKF-konferansen 2022

Politiets kriminalitetsforebyggende forum som er en frivillig interesseorganisasjon inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebygging 15.-16. mars 2022 på Thon Hotel Airport, Gardermoen. Konferansen åpner 15. mars kl 10.00 og avsluttes 16. mars kl 14.00.

– Kriminalitetsforebygging på kryss og tvers

Temaene på PKF-konferansen 2022 fremhever kriminalitetsforebygging og tverrfaglig samarbeid på kryss og tvers:

Tverrfaglig – tverr- eller faglig? – Politikontakter og SLT-koordinatorer fra by og bygd – Ungdom i alvorlig konflikt med loven – Barnevernreformen i praksis – Hva gjør vi med ungdom som utfordrer oss mest? – Fra utsatte områder til trygge nærmiljø – Ungdom og sex, kropp som kapital – Møte med rus, psykiatri og politisk motivert vold.

PKF-konferansen er en kompetansearena og nettverksbygger for deg som arbeider med kriminalitetsforebygging strategisk eller praktisk. PKF ønsker spesielt våre medlemmer, SLT-koordinatorer og forebyggere i kommuner og politi, samt ledere fra alle nivåer og fagområder velkommen.

PKF-årsmøte 2022 Politiets kriminalitetsforebyggende forum avholder årsmøte 15. mars 2022, klokken 16.00 etter første konferansedag. Ønsker våre medlemmer velkommen!

Programmet for PKF-konferansen er utarbeidet etter innspill fra våre medlemmer, og i samarbeid med Konfliktrådet.

Konferanse priser: Betalt medlemskap i PKF gir redusert pris på konferansen. PKF-medlem betaler 2.450 kr for konferansen, overnatting, og festmiddag med underholdning. Ikke-medlem 4.900 kr.

Påmelding åpner snart HER

PKF-styret følger nasjonale og gjeldene korona retningslinjer i Ullensaker kommune. Fysisk PKF-konferanse planlegges, endres til digital hvis pandemi situasjon påkrever dette.

Vi ser frem til å møtes 15.-16. mars 2022.