PKF-konferansen 15. mars 2022

KRIMINALITETSFOREBYGGING PÅ KRYSS OG TVERS

Politiets kriminalitetsforebyggende forum ønsker deg som PKF-medlem velkommen til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere. Årets tema er “Kriminalitetsforebygging på kryss og tvers”. Takk for din deltagelse.

Vi teller ned til PKF konferanse 15. mars 2022. Kl 09.00 – 14.00

Spørsmål til foredragsholdere kan sendes; p-k-f@outlook.com

Det blir sendt ut evaluering av konferansen, håper du tar deg tid til å svare.

Takk til Konfliktrådet for støtte og godt samarbeid.

Ønsker deg en inspirerende og lærerik konferanse!