Innkalling til PKF årsmøte 23.juni 2022

Velkommen til årsmøte for Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF).

Tid: Torsdag 23.juni 2022, klokken 15.00 på teams.

Kunngjøring av årsmøtet gjøres også kjent pr e-post til våre medlemmer. Årsmøteperioden til PKF er 2 år.

Til dagsorden:

  • Valg av møteleder, protokollfører, tellekorps og underskrivere av protokoll
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Styrets årsberetning for 2020 og 2021
  • Godkjenning av årsregnskap 2020 og 2021
  • Forslag til rammebudsjett 2022-2023
  • Innkommende saker til årsmøtet
  • Valg

Innkommende forslag/saker må være i styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkommende forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet, jamfør vedtektene.

Påmelding: Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet bes melde dette til styret senest 16. juni på e-post til styret@pkforum.no. Påmeldte medlemmer vil få teams innkalling til årsmøtet.

Velkommen!

Jane Bechmann Dahl, styreleder