Vil du bli PKF-medlem?

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er en frivillig interesseorganisasjon som arbeider for visjonen ” Sammen for et tryggere nærmiljø“.

Dersom du arbeider som politi, SLT-koordinator eller i annen offentlig virksomhet som har i hovedoppgave å forebygge kriminalitet kan du bli medlem i Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF).

Som PKF- medlem kan vi tilby;

Tverrfaglig kriminalitetsforebyggende nettverk med engasjerte medlemmer som arbeider i politiet, kommuner, offentlige etater eller ulike kompetansesentre innen kriminalitetsforebygging. Du mottar fagbladet FOKUS fire ganger i året.  Du får den årlige to-dagers PKF-konferansen til redusert pris, samt mulighet for å søke om støtte til studietur ol. som fremmer ditt kriminalitetsforebyggende arbeid. Både i år og i fjor har alle PKF-medlemmer fått gratis digital konferanse på grunn av pandemien. PKF-konferansen 2023 gjennomføres fysisk.

Medlemskontigent er pålydende 300 kroner pr. år.

Bli medlem trykk HER

Velkommen som PKF-medlem!