Nytt navn er Kriminalitetsforebyggende forum – Norge

Ekstraordinært årsmøte 14.03.2023

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) gjennomførte ekstraordinært årsmøte 14. mars 2023 klokken 16.15, med forslag på vedtaksendring av § 1-1 Navn.

Etter 27 år siden stiftelsen av Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF), som frivillig interesseorganisasjon er det nå vedtatt navnendring.

Nytt navn er Kriminalitetsforebyggende forum – Norge (KFFN)

Takk til alle medlemmene som har fulgt oss gjennom 27 år. Vi ser frem til å være en fortsatt engasjert frivillig interesseorganisasjon som Kriminalitetsforebyggende forum – Norge for våre medlemmer.

Protokoll fra ekstraordinære årsmøtet:

Styret vil benytte litt tid for å registrere nytt organisasjonsnavn, utarbeide ny logo og materiell.

Styret