Søker artikler til vårt fagblad

Tar du utfordringen?

Vårt fagblad  FOKUS trenger artikler fra glødende forebyggere, forskere, kompetansesentre og engasjerte SLT-koordinatorer!  Grip muligheten til å dele tiltak, prosjekter, tanker fra din arbeidshverdag eller forskning!  Vi gir gjerne råd og veiledning hvis du skal skrive artikkel for første gang. Skriv mellom 500-2000 ord, send med bilde av artikkelforfatter!

Bli med å løft kriminalitetsforebyggende arbeid i vårt fagblad som går ut til alle våre medlemmer, kommuner og polititjenestesteder.

Frist for levering av artikkel til neste utgave av FOKUS er 1. februar 2020. Artikkel sendes fokus@pkforum.no

 

Påmelding PKF-konferansen 2020

Påmelding til PKF-konferansen.

Er dere flere fra samme arbeidssted som skal melde dere på kan dere gjøre dette samlet her for å få en felles faktura til arbeidsgiver.  Minner om viktigheten av at politi ansatte legger inn en privat mail adresse ved registrering for å motta informasjon om deltagelse.

Send post til kasserer@pkforum.no dersom du trenger hjelp til påmelding!

Meld deg på  her !

 

Om PKF

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF)

PKF en interesseorganisasjon grunnlagt av forebyggere i politiet og noen utvalgte samarbeidspartner. PKF er en frittstående  frivillig organisasjon (NGO), og ikke en del av politiets organisasjon.

PKF´s medlemsmasse består av politi og SLT koordinatorer, samt andre engasjerte kriminalitetsforebyggere.

Vi utgir fagbladet FOKUS, fire ganger i året og drifter nettsiden www.pkforum.no  . Og vi administrerer egen PKF facebook side.

Vi arrangerer PKF-konferansen, som er den største nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.  Konferansen gjennomføres årlig i mars på Gardermoen.

Foruten egenintitierte inntekter for å drifte PKF, mottas en begrenset økonomisk støtte fra Politidirektoratet.

Vår visjon og vårt formål er nedfelt i våre overordnede føring. Handlingsplan vedtas av årsmøtet annen hvert år.

PKF arbeider for mer og bedre kriminalitetsforebygging i samfunnet, og for å øke statusen til de som arbeider med feltet.

Kontaktinfo og info om styret finner du her.