Søker artikler til vårt fagblad

Tar du utfordringen?

Vårt fagblad  FOKUS trenger artikler fra glødende forebyggere, forskere, kompetansesentre og engasjerte SLT-koordinatorer!  Grip muligheten til å dele tiltak,  temaer, prosjekter, tanker fra din arbeidshverdag eller forskning! Gjennomfører du tiltak  eller samarbeid på nye måter, eller opprettet nye forebyggende tilak under korona pandemien? Da vil vi gjerne dele dine erfaringer?

Vi gir gjerne råd og veiledning hvis du skal skrive artikkel for første gang. Skriv mellom 500-2000 ord, gjerne ta med bilder i god oppløsning, og et bilde av artikkelforfatter må vi ha vedlagt.

Bli med å løft kriminalitetsforebyggende arbeid i vårt fagblad som går ut til alle våre medlemmer, kommuner og polititjenestesteder.

Frist for levering av artikkel til neste utgave av FOKUS er 23. april 2021. Artikkel sendes fokus@pkforum.no