Om PKF

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) er en interesseorganisasjon grunnlagt av forebyggere i politiet og noen utvalgte sammarbeidspartner. PKF er en frittstående organisasjon (en NGO), og ikke en del av politiets organisasjon.

PKF knyttet raskt kontakt med komunenes forebyggende ressurser, og jobber nå tett med SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak)

PKF´s medlemsmasse består primært av politifolk, SLT koordinatorer samt blant andre noen fra Stortingets sikkerhetsavdeling, departementer og direktorater.

Vi utgir et fagblad, FOKUS, fire ganger i året og drifter nettsiden www.pkforum.no  . Vi moderer også våre egne sider på FaceBook og Twitter. I tillegg er vår største aktivitet PKF-konferansen, som er Norges største årlige konferanse for kriminalitetsforebyggere. Denne konferansen arrangeres i mars hvert år på Gardermoen.

Foruten egenintitierte inntekter for å drifte PKF, mottas en begrenset økonomisk støtte fra Politidirektoratet.

Vår visjon og vårt formål er nedfelt i våre overordnede føringer, og vår handlingsplan legger opp til et ambisiøst engasjement. PKF arbeider for mer og bedre kriminalitetsforebygging i samfunnet, og for å øke statusen til de som arbeider med feltet. Vi arbeider også for å få bedre løsninger for organiseringen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet i politiet og i kommunene.