Om PKF

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF)

PKF en interesseorganisasjon grunnlagt av forebyggere i politiet og noen utvalgte samarbeidspartner. PKF er en frittstående  frivillig organisasjon (NGO), og ikke en del av politiets organisasjon.

PKF´s medlemsmasse består av politi og SLT koordinatorer, samt andre engasjerte kriminalitetsforebyggere.

Vi utgir fagbladet FOKUS, fire ganger i året og drifter nettsiden www.pkforum.no  . Og vi administrerer egen PKF facebook side.

Vi arrangerer PKF-konferansen, som er den største nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.  Konferansen gjennomføres årlig i mars på Gardermoen.

Foruten egenintitierte inntekter for å drifte PKF, mottas en begrenset økonomisk støtte fra Politidirektoratet.

Vår visjon og vårt formål er nedfelt i våre overordnede føring. Handlingsplan vedtas av årsmøtet annen hvert år.

PKF arbeider for mer og bedre kriminalitetsforebygging i samfunnet, og for å øke statusen til de som arbeider med feltet.

Kontaktinfo og info om styret finner du her.