PKF's visjon, formål og handlingsplan

Er du kjent med PKF's visjon, formål og handlingsplan? PKF's visjon er gjenspeilet i logoen vår der flammene symmboliserer at PKF's medlemmer har et brennende engasjement. Visjonen er "sammen for et tryggere nærmiljø". I dette ligger det mye symbolikk, blant annet at det er i nærmiljøene det kriminalitetsforebyggende arbeidet må foregå - og det må foregå i et samspill mellom flere. Det trenger ikke alltid være offentlige myndigheter involvert selv om det erfaringsvis ofte er slik det er.

Politiet har et særskilt ansvar for å organisere og drive kriminalitetsforebyggende virksomhet jfr politiloven der dette blant annet er omhandlet i §§ 1 og 2 om ansvar, mål og oppgaver. Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum har som del av sin formålsparagraf definert det å befeste det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet som en av hovedfundamentene for vår virksomhet. For å hjelpe politiet med dette vedtok årsmøtet i PKF i 2012 i handlingsplanen for 2012 - 2014 at PKF skal bidra til å sette økt fokus på at vi skal ha et lokalorientert kunnskapsforankret politi som modell for organiseringen av polititjenesten i Norge.

Når det gjelder å arbeide lokalorientert og kunnskapsforankret ligger svensk politi mange steg lengre frem enn norsk politi. Svensk politi har siden 2006 tatt grep for å reetablere lokalpolitimodellen gjennom at det i Stockholms Län er opprettet tilsammen 27 lokalpolitikontorer rundt omkring i ulike nærområder. Ved hvert politikontor er det fire til åtte politifolk og de arbeider ute blant befolkningen i hver sine områder. Dette er en måte for politiet til å bli en del av den naturlige hverdagen i nærområdene, og politiet skal arbeide kriminalitetsforebyggende i tillegg til å gripe inn mot lovbrudd. Politiet i disse områdene skal først og fremst arbeide opp mot ungdom, og arbeidet er forankret i lokale kriminalitetsanalyser Du kan lese mer om den svenske nærpolitimodellen her.

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum anbefaler norsk politi å reetablere nærpolitimodellen og i sammenheng med dette kan en starte med å etablere ordningen med en heltids profesjonell kriminalitetsforebygger pr 10.000 innbyggere. Dette vil være en mye mer farbar vei enn å stadig sentralisere politiet til store massive og lukkede bygninger som i forhold til de fleste nærområder er og blir avsidesliggende.

 

Ekstra informasjon