PKF's visjon, formål og handlingsplan

Er du kjent med PKF's visjon, formål og handlingsplan?

Politiets kriminalitetsforebyggende forum er en frivillig interesseorganisasjon for kriminalitetsforebyggere.

PKF viser i  vår logo at vi brenner for forebyggende innsats.

 

Visjon "Sammen for et tryggere nærmiljø".

PKF har et brennende engasjement for kriminalitetsforebyggende arbeid og trygge lokalsamfunn.

Nåværende PKF-styre ble valgt av årsmøtet for Politiets kriminalitetsforebyggende forum i 2016. Det er nytt PKF-årsmøte 13.03.2018.

Styrets medlemmer består av politi og SLT-koordinatorer. Styret har ansvaret for fagbladet FOKUS, egen side på facebook og gjennomføring av årlig nasjonal konferanse for kriminalitetsforebyggere.

PKF ønsker å løfte glødende kriminalitetsforebyggere med kunnskap, samt tilrettelegge for erfaringsdeling på tvers av kommuner og politidistrikter.

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum har som formål å befeste det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet som en av hovedfundamentene for vår virksomhet. 

 

 

Ekstra informasjon