Bli medlem

Bli medlem i PKF!

Som medlem får du tilgang til fagtidsskriftet FOKUS som utgis fire ganger i året, og kan søke om økonomisk støtte til kriminalitetsforebyggende aktiviteter. Medlemskontingenten er kr 300,- pr år. 

Ønsker du å bli medlem finner du innmeldingsskjema her på PKForum!

I PKF's vedtekter kapittel 3 står det om medlemsskap.

§3-1 Medlemskap
Følgende grupper kan opptas som medlemmer i PKF:
1. Ansatte og studenter i politi- og lensmannsetaten.
2. Ansatte i andre offentlige etater og andre samarbeidspartnere som har som hovedoppgave å forebygge kriminalitet i samfunnet.
3. Styret vurderer og godkjenner andre søknader om medlemskap
4. Årsmøtet kan med 2/3 flertall eksludere medlemmer i PKF.

Hele vedtekten til PKF kan du lese her.

Ekstra informasjon