Fagbladet Fokus sendes ut til alle medlemmer 4 ganger i året. Vi håper bladet kan være til inspirasjon og nytte i hverdagen for alle!

I perioden frem til og med 2005 utkom bladet 2 ganger i året, og i perioden 2006 til og med 2008 utkom bladet 3 ganger i året.

FOKUS-arkivet er komplett med alle utgaver fra og med 2004. Artiklene kan fritt gjenbrukes så lenge det oppgis at de er hentet fra PKF sitt fagblad FOKUS.

Ekstra informasjon