Kort orientering om PKF

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) er en interesseorganisasjon grunnlagt hovedsakelig av politifolk, og medlemmene består stort sett av personell fra politiet. PKF er en frittstående organisasjon (en NGO), og ikke en del av politiets organisasjon. PKF har også medlemmer fra kommuner hovedsaklig fra SLT-ordningen (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak), samt blant andre noen fra Stortingets sikkerhetsavdeling, departementer og direktorater.

Vi utgir et fagblad, FOKUS, fire ganger i året og drifter nettsidene www.pkforum.no og www.wikiprevent.no . Vi moderer også våre egne sider på FaceBook og Twitter. I tillegg er vår største aktivitet PKF-konferansen, som er Norges største årlige konferanse for kriminalitetsforebyggere. Denne konferansen arrangeres i mars hvert år på Gardermoen. Foruten egenintitierte inntekter for å drifte PKF, mottas en begrenset økonomisk støtte fra Politidirektoratet.


Vår visjon og vårt formål er nedfelt i våre overordnede føringer, og vår handlingsplan legger opp til et ambisiøst engasjement. PKF arbeider for mer og bedre kriminalitetsforebygging i samfunnet, og for å øke statusen til de som arbeider med feltet. Vi arbeider også for å få bedre løsninger for organiseringen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet i politiet og i kommunene.


Medlemmer kan søke oss om økonomisk støtte til en del type aktiviteter, og det er en egen side for å søke medlemskap.

Ekstra informasjon