PKF's visjon og formål

PKF`s visjon og formål.

PKF's visjon
PKF's logo viser flammer og symboliserer at PKF's medlemmer har et brennende engasjement.

PKF's visjon "Sammen for et tryggere nærmiljø."

PKF's formålsparagraf finnes i vedtektenes § 1-2.
PKF's formål er å befeste det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gir status og anerkjennelse. PKF skal bidra aktivt for å videreutvikle strategier, metoder og tiltak innen forebyggende arbeid. 

For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av brennende engasjement  som kriminalitetsforebygger.

Ekstra informasjon