PKF styret

PKF-styret 2018-2020

Leder Jane Bechmann Dahl

Styremedlemmer Lars Bakke, Tone Faale, Monica J. Mørk, Audun Vårvik,  Ole Magnus Jensen og Hans Sigurd Morstøl. (Anette T. Skjervø gikk ut av styret juli 2018).

Styret i PKF består av både politi og SLT-koordinatorer med glødende engasjement for kriminalitetsforebyggende arbeid.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Leder i PKF kan kontaktes på epostadressen leder@pkforum.no.

Artikler til fagbladet FOKUS sendes fokus@pkforum.no.

Spørsmål om økonomi eller medlemsinformasjon sendes kasserer@pkforum.no